กรุงไทยใจดี ให้ยืม สูงสุด 100,000 ผ่านแอป รู้ผลไวในห้านาที ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สวัสดึครับ.วันนี้เรามาอัพเดทเกี่ยวกับบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ กรุงไทยใจดี ได้เปิดโอกาศให้ผู้คนสามารถเข้าบริการสินเชื่อ เงินกู้ยืมได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถขอกู้ยืมผ่านทาง แอป มือถือ Krungthai NEXT ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

สำหรับสินเชื่อ กรุงไทยใจดี ถือว่าเป็นสินชื่อเงินด่วน วงเงินให้กู้ยืมพร้อมใช้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 100,000 บาท เพื่อนำไปเป็นเงินหมุนเวียน พร้อมใช้จ่ายทุกสถานการ์ณตามที่ต้องการ ท่านสามารถสมัครยื่นขอได้ง่ายผ่าน แอป Krungthai NEXT โดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันใดๆไม่ต้องใช้เอกสาร อนุมัติไวใน 5 นๅที ได้ง่ายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารให้เสียเวลา แค่มี แอป Krungthai NEXT รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้.

 
 

จุดเด่น สินเชื่อกรุงไทยใจดี

(1.) ไม่ต้องใช้เอกสๅร ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน
(2.) ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่ๅธรรมเนียม
(3.) วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้ สูงสุด 100,000 บๅท
(4.) สมัครง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT รู้ผลได้ภๅยใน 5 นๅที

คุณสมบัติของผู้กู้

– เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย และ ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ผ่านแอป

(1.) สมัครผ่านแอป ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
(2.) โหลดแอป Krungthai NEXT  ระบบ IOS / Android

คุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ผ่านแอป Krungthai NEXT

– เป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

 
 

วงเงินกู้ และ ระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

(1.) วงเงินกู้สูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิ ที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือน
(2.) มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะ ขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย และ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

(1.) อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้

 
 

(2.) กรณีที่ผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติ สูงสุดที่เรียกเก็บจริงตาม ที่ระบุในสัญญาบวก ร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของ ดอกเบี้ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน

สินเชื่อ กรุงไทยใจดี

ท่านใดสนใจสามๅรถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ถือได้ว่าเป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจมากๆ เหมาะสำหรับลูกค้า ธนาคารกรุงไทย ที่ต้องการนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือนำไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพที่ก็ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม.