กรุงไทย 5 PLUS ให้กู้ยืม 10,000 ขึ้นไป ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จาก ธนาคารกรุงไทย เป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่เปิดโอกาสสำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ หรือ พนักงานเอกชน ที่ผูกเงินเดือนไว้กับทางธนาคารกรุงไทย โดยมอบวงเงินกู้ยืมให้ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาทหรือ วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภค บริโภค และ ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้ หรือ ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็น และ แบ่งเบาภาระหนึ้สิน เพื่อให้มีชีวิตที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์มาค้ำประกัน อีกด้วย

จุดเด่น หลักๆของสินเชื่อ อเนกประสงค์ 5 Plus

 
 

1. สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
2. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3. ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

1. มีบัญชีเงินเดือน กับธนาคารกรุงไทย
2. เป็นพนักงานประจำ เอกชน
3. มีเงินดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
4. มีอายุการงาน 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 
 

1. สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
4. ต้นฉบับหนังสือ รับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่น ที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่น เพื่อการพิจารณาได้
6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อเงินให้กู้ยืมบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

 
 

– จ่ายเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติ จากบัญชีเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อ

สำหรับ สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus มาพร้อมกับเงื่อนไขการสมัคร ที่ไม่ยุ่งยาก เช่น การเช็กจากรายละเอียดเงินเดือน ที่ผ่านบัญชีกรุงไทย เป็นต้น พร้อมทั้งยังอนุมัติไว และ ยังมีอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถชำระสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ผ่อนได้สบาย นานสูงสุดที่ 84 เดือน

ส่วนรายละเอียดต่างๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

ที่มา ธนาคารกรุงไทย

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม