ธ.ก.ส.เปิดลงทะเบียน ให้ยืม 9 พันถึง 5 แสน เช็คคุเงื่อนไขที่นี่!

ธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ปี65 ให้กู้ยืมผ่านแอปฯ A mobile เริ่มต้นตั้งแต่ 9,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยสารมรถใช้สลากค้ำประกันสูงสุด 95% ของมูลค่าสลาก ทำเอง กดเอง เงินโอนเข้าบัญชีตนเองทันที เงื่อนไขและคุณสมบัติมีดังนี้..

ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เปิดให้ลูกค้ายืนขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ โดย ธ.ก.ส.แจ้งใว้ว่า สำหรับลูกค้าที่มีสลาก ธ.ก.ส.และได้มีการติดตั้ง แอป ธ.ก.ส. A mobile ไว้ในเครื่องสามารถขอกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส. 2565 นี้ได้

 
 

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อออนไลน์ ผ่านแอป ธ.ก.ส. A mobile

วงเงินสินเชื่อ

– ขั้นต่ำ 9,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

– ชำระเงินกู้คืน 1 ปี

หลักประกันเงินกู้

– สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. มูลค่าหน่วยละ 100 บาท แล: 500 บาท เท่านั้น

 
 

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

– MRR – 2.75 (อัตราดอกเบี้ยลูกค้รายย่อยชั้นดี MIRR ปัจจุบันเท่ากับ ร้อยล: 6.50)

อัตรา ค่าธรรมเนียม

– ร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินกู้ ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง

เงื่อนไข

– กู้ใด้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าสลาก

การกำหนดชำระเงินกู้คืน

 
 

– การกำหนดชำระคืน เงินกู้ งวดเดียว ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถัดจากวันที่ลูกค้าทำรายการขอสินเชื่อ

หมายเหตุ : วันที่สิ้นสุดสัญญา เป็นวันสิ้นดือนของเดือนก่อนหน้าที่ทำสัญญา และ ธนาคารจ:มีการแจ้งเตือนก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระ เพื่อให้ลูกค้าแสดงความประสงค์ข อขยายระยเวลา หรือ ประสงค์ชำระหนี้ หากประสงค์ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียม และ ดอกเบี้ยให้ครบถ้วน กรณีลูกค้าไม่ขอขยายระยเวลาชำระหนี้ หลังจากครบกำหนดชำระหนี้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน ระบบจะเวนคืนสลากที่ใช้ค้ำประกันแล้วนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้

สินเชื่อ ธกส.ออนไลน์

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ขัอมูลจาก : ธ.ก.ส.

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม