ยืมแบงค์ไม่ผ่าน มา “ช้างไทย เงินกู้ ” ติดบูโร แบล็คลิส ยืมได้ 8000 – 30,000 ได้ทุกอาชีพ

สวัสดีครับ.วันนี้ทางเว็บไซต์เรามีโครงการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมดีๆจากสถาบันช้างไทย เงินกู้ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลให้พี่น้องประชาชนทุกอาชีพสามารถยื่นใบสมัครขอกู้ยืมเงินได้ โดยโครงการสินเชื่อบุคคล ช้างไทย เงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวน เงินกู้ ตามจริง คือหากยืมไม่เกิน 5 หมื่นบาทผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ  3 ต่อเดือนนั่นเอง มีวงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท หากท่่านติด บูโร/แบล็คลิส ก็สามารถยืมได้ไม่เกิน 30,000 บาทก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้กู้อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มติม มีดังนี้.

 
 

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน

ช้างไทย เงินกู้ เราให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจากพิโกไฟแนนซ์ และ พิโกพลัส จากกระทรวงการคลัง ช้างไทย เงินกู้ ยึดหลักการให้บริการ สินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้กู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราด อกเบี้ยตามก ฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาทและเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้ที่อนุมัติ

– ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ.

หมายเหตุ*  ช้างไทย เงินกู้ ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนการโอนเงินกู้ ท่านจะได้รับโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาชีพอื่นๆ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และเงื่อนไข ดังนี้

บริษัท ช้างไทย เงินกู้

ขั้นตอนการยื่นกู้

(1) ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครสินเชื่อ ได้ที่นี่

(2) ผู้ขอสินเชื่อ ”ช้างไทยเงินกู้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
2. อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
3. มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
4. มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
5. มีเงินเดือนโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาตเท่านั้น
6. มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน หรือ เอกสาร เครดิตบูโร ที่มีสถานะปกติ และ ไม่มีประวัติการค้างชำระ
7. ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินเดือน เพื่อชำระค่างวด
8. บริษัทต้องมีฐานะ ทางการเงินที่มั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้

 
 

(3) เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน
3. สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชี เงินเดือนเข้า (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น

ช้างไทย เงินกู้

– บัตรพนักงาน ที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือ วันออกบัตร
– สัญญาจ้างงาน
– สลิปเงินเดือน ที่มีวันที่เริ่มงาน หรือ สลิปเงินเดือน ที่มีอายุเกิน 1 ปี
– หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
5. สเตทเมนท์ บัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ บัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้ (ถ้ามี) (ขอจากแอป หรือ ที่เว็บของธนาคารได้)
6. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
7. เอกสารตรวจสอบ เครดิต บูโร ตัวจริง (ถ้ามี) ในกรณีผลัดกันกู้ ผลัดกันค้ำ ใช้เอกสารคนละ 2 ชุด

หมายเหตุ: เอกสารในการสมัครขอสินเชื่อ จะไม่สามารถรับคืนได้ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะทำลายเอกสารได้ทันที หากท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

 
 

(4) ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีหลักประกัน ดังนี้

1. สมุดบัญชีเงินเดือน นำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน
2. คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี หรือ
– ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20-58 ปี หรือ
– ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี

ช้างไทย เงินกู้

– อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
– มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป
– ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร
– บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)
– ใช้เอกสารประกอบการค้ำประกันเหมือนกันเอกสารของผู้กู้/ผู้ขอสินเชื่อ
– ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

(5) การยื่นใบสมัคร

1. ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
2. นำใบสมัครที่กรอก และ ลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้ และ ผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อ่านรายละเอียดเพิ่มที่นี่ คลิก

นับได้ว่าเป็นสินเชื่อบุคคลดีๆจาก ช้างไทย เงินกู้ ที่เปิดให้พนักงานรายเดือน ทุกอาชีพ ได้มีทางเลือกในการขอกู้ยืมเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน.

ขอบคุณข้อมูลจาก: ช้างไทย เงินกู้ .com