ลงทะเบียนพักหนี้ 6 เดือน ออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo จบที่นี่เข้าใจง่าย

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ที่ทางธนาคารออกมาตรการ พักชำระหนั้ให้กับลูกหนี้ ตามนโยบายของภาครัฐฯในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิต-19  วันนี้เว็บไซต์เราได้รวบรวมขั้นตอน การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ พักชำระหนี้ โดยทางด้าน ธนาคาร ออมสิน ได้เปิดมาตรการพักชำระหนี้ 6 เดือน ให้แก่ลูกหนี้ทุกท่านรวมถึงขั้นตอน การสมัครใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ซึ่งเป็น แอป ที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่ต้องการลงทะเบียนพักหนี้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร  สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลด แอป และการลงทะเบียนร่วมมาตรการ ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo มีขั้นตอนดังนี้.

 
 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ธนาคาร ออมสิน ได้เปิดมาตรการ พักชำระหนี้ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มี วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยให้พักชำระหนี้เงินต้นและ ดอกเบี้ยสูงสุด 6 งวด นับตั้งแต่งวด เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยมีลูกค้าประมาณ 750,000 ราย ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ

สมัครใช้งานแอปฯ MyMo

1.) ดาวน์โหลด แอป MyMo ได้ทั้งระบบ App Store, Google Play และ App Gallery
2.) ค้นหา แอป “MyMo”
3.) กดติดตั้ง แอป MyMo

 
 

การลงทะเบียนใช้ แอป MyMo สำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าใช้

1.) กดยอมรับ เงื่อนไข
2.) เลือก บัตรเดบิต
3.) กรอกหมายเลข บัตรเดบิต
4.) กรอก Pin บัตรเดบิต
5.) กรอก OTP เพื่อยืนยัน
6.) ตั้งรหัสเข้าใช้งาน

 
 

การลงทะเบียน พักชำระหนี้ ผ่าน แอป MyMo

1. เมื่อสมัครใช้งาน แอป MyMo เสร็จสิ้น ให้รอรับ SMS แจ้งการเปิดสิทธิที่ แอปฯ
2. เมื่อได้รับ SMS แล้ว กดรับสิทธิที่ แอป MyMo
3. เข้าสู่ แอป MyMo กดเลือกแถบ “ปรับแผนการชำระหนี้” หรือเลือก เมนูอื่น ๆ
4. เลือก ปรับแผนการชำระหนี้

5. เลือกบัญชีที่ต้องการ ปรับแผนการชำระหนี้
6 กดเลื่อนดูแผนอื่น ๆ จากนั้นกด เลือกแผนนี้ บนแผนที่ต้องการ
7. กดลูกศร เลื่อนกลับ
8. เลือกเหตุผลจากการได้รับผลกระทบทางตรง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนั้น กดเครื่องหมายถูกหน้าช่องข้อความ (ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารฯ) จากนั้นกด ถัดไป

9. กด รายละเอียด เพื่อดูรายละเอียด เงินงวด จากนั้นกด (ยืนยันเลือกแผนนี้)
10. รายละเอียด เงินงวด ของแผนที่เลือก กดลูกศรย้อนกลับ (ซ้ายมือบน)
11. เลื่อนอ่านข้อตกลง แล้ว กดติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าช่องข้อความ (ยอมรับ)
12. ระบุรหัส เพื่อยืนยันการเข้ามาตรการ ผ่อนปรนชำระหนี้ จากนั้นกด (ถัดไป)
13. กด “ถัดไป” เพื่อขอรับรหัส OTP
14. กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นกด “ถัดไป”

การตรวจสอบแผน การชำระหนี้ และ ขอรับสัญญา

1.) แจ้งสถานะ “ส่งคำร้อง เข้ามาตรการสำเร็จ” กด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” เพื่ออ่าน “สัญญามาตรการผ่อนปรน” จากนั้นกด “เสร็จสิ้น”
2.) กด “ขอรับสัญญา ผ่านอีเมล์” เพื่อขอรับ E-contract ทาง E-mail
3.) กด “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา ทาง E-mail

ตรวจสอบแผนการชำระหนี้ และ อ่านสัญญาในครั้งต่อไป

1.) เข้าสู่ แอป MyMo เลือก “เมนูอื่น ๆ”
2.) เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”
3.) เลือกบัญชีที่เลือกปรับแผนแล้ว
4.) สามารถกด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” ได้บ่อยครั้ง ตามที่ต้องการ
5.) สามารถกด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล์” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

หากท่านใดไม่สามารภลงทะเบียนผ่าน แอบ Mymo ได้ ให้ท่านเข้าไปติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม.