สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ ให้กู้ยืม ไม่ต้องค้ำ ไม่ได้เดินบัญชีกับธนาคารก็ยื่มได้

สินเชื่อกรุงไทย ใจป้ำ เป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ของธนาคารกรุงไทยที่ขอกู้ได้ผ่าน แอป กรุงไทยเน็ค เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่มีรายได้ประจำ และ ผู้ประกอบการรายย่อย ให้วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สมัครออนไลน์ผ่านแอป krungthai Next สำหรับบุคคลทั่วไป วงเงินกุ้สูง ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน ไม่ต้องมีคนค้ำ..

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

 
 

1. ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่ได้เดินบัญชีกับธนาคารกรุงไทยก็ยื่นกู้ได้

3. มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

4. ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5. ขอกู้ผ่านแอปกรุงไทยเน็ค (krungthai Next)

ดอกเบี้ย (ลดต้นลดดอก) จะแยกเป็น 2 กรณี

1. คนทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% ต่อปี

2. ผู้ประกอบการรายย่อย ดอกเบี้ยอยู่ที่ 22% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้

 
 

– 12 ถึง 60 เดือน

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม

1. ต้นฉบับหรือหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดิอนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

2. สเตทเมนต์

2.1 คนทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้สเตทเมนท์ย้อนหลัง 3 เดือน

2.2 ผู้ประกอบการรายย่อย ใช้สเตทเมนท์ที่ดำเนินธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ

– สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ

– สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ

– สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ

ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ

– ภายในระยะเวลา 3 ถึง 7 วัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 
 

1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

3. เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป

4.  ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

5.  กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

ข้อควรที่ต้องระวัง

1.ท่านต้องชําระหนี้ ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนด ในแต่ละรอบการชําระ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิด
นัดชําระหนี้ตามข้อ 1
2. หากท่านผิดนัดชําระหนี้ หรือผิดเงื่อนไข การชําระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

ข่องทางการติดต่อ ขอสินเชื่อ

หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ที่มา ; ธนาคารกรุงไทย