สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ให้ยืม 15,000 ขึ้นไป สมัครง่าย ไม่ใช้คนค้ำ ลงทะเบียนที่นี่

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี (TMB) ซึ่งเป็นชื่อเดิม ตอนนี้ได้เปลื่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่เป็น “ttb” (ทีทีบี) ซึ่งเป็นชื่อย่อของชื่อธนาคารใหม่ว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยทางธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก ซึ่งเป็นสินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบวงเงิน ที่มีกำหนดระยะเวลา  Term Loan  เป็นเงินก้อนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือ นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค มีวงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีระยะเวลาผ่อนชำระการคืนเงินกู้สูงสุด 60 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดมีดังนี้

 
 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ คือ

1. พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ผ่อนหนักเป็นเบา เพื่อให้ชีวิตได้ไปต่อ
2. เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก
3. โอนเงินทั้งก้อน เข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ
4. วงเงินกู้สูง ผ่อนนาน ไว้จัดการทุกเรื่องที่จำเป็น
5. มีวงเงินกู้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.5 ล้านบาท
6. ผ่อนสบาย ได้นานสุด 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

• พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

1. รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี มีรายได้ประจำ 20,000 บาท ขึ้นไป
2. มีอายุอยู่ตั้งแต่ 20 – 59 ปี
3. ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

• ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1. มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
2. มีอายุอยู่ตั้งแต่ 20 – 59 ปี
3. ประกอบธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ

 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร มีดังนี้

• สำหรับ ผู้มีรายได้ประจำ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สลิปเงินเดือน 1 เดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน ต้นฉบับ และ สำเนา
3. สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 1 เดือน ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี
4. ต้นฉบับและสำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบมาด้วย
5. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

• สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. กรณีเป็นบริษัท ให้นำสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน และ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
3. กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ให้นำสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
4. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ ทะเบียนการค้า
5. สำเนาบัญชีธนาคาร ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญช

รายละเอียดเบี้ยงต้นมีแค่นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก

ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหย่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ