ออมสิน เปิดจองสิทธ์ ให้ข้าราชการ หรือ แรงงานในระบบ ยืม 500,000 ไม่ต้องค้ำ เช็กที่นี่!!

ธนาคาร ออมสิน ได้เดินหน้าช่วยลดภาระข้าราชการ จับมือ กบข. จัดโปรโมชัน ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด คิดดอกเบี้ย 5.995% ผ่อนต่ำ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 500,000 บาท เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดีดังนี้..

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้กล่าวเปิดเผยว่า ทางธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการสินเชื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ พร้อมมอบเงื่อนไขพิเศษ ในการกู้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงข้าราชการ หรือ บุคลากรของรัฐ ที่ปัจจุบันกลุ่มอาชีพบุคลากรของรัฐ สามารถยื่นขอกู้ได้ ใน โครงการ “สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด”

 
 

สิทธิประโยชน์พิเศษ สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด คือ

– อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5.995% (ตามเงื่อนไขธนาคาร) ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน มีวงเงินกู้ 100,000 บาท ผ่อนชำระเงินกู้เพียง 1,200 บาทต่อวงด  และวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด รายละ 500,000 บาท ซึ่งผู้กู้สามารถนำเงินกู้ จากสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” ไปชำระหนี้สินอื่นที่คิดดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันได้เช่นกัน.

ทางด้าน ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า สมาชิก กบข. ให้ความสนใจสวัสดิการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการใช้สวัสดิการในปี 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการใช้สวัสดิการทางการเงินสูงเป็นอันดับที่ 3 รองลงมาจาก สวัสดิการด้านไลฟ์สไตล์ และประกัน ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารออมสินในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่สมาชิก คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก กบข. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ของครอบครัวลดลง

 
 

ทั้งนี้ เพื่อขยายผลให้ข้าราชการ ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ธนาคารออมสินจึงร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดโปรโมชันสำหรับสมาชิก กบข. มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อเป็นของที่ระลึก และ บัตรของขวัญ ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับสมาชิก กบข. ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อร่วมกับธนาคารออมสินไว้แล้ว

กรณีที่สมาชิกนำเงินกู้ไปชำระหนี้ประเภทอื่นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ หรือ ผู้ที่ประสงค์จะกู้ใหม่สำหรับแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวัน ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขพิเศษนี้เช่นเดียวกัน โดยสมาชิก กบข. ที่ยื่นขอสินเชื่อภายในกำหนดระยะเวลาโปรโมชัน จะได้รับของที่ระลึกทุกท่านเมื่อติดต่อยื่นกู้ และสิทธิพิเศษต่อที่ 2 รับ Tesco Gift Card สูงสุด 500 บาท/คน เมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติ

 
 

หมดเขตระยะเวลาสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยยื่นเอกสารขอกู้ และ จัดทำนิติกรรมสัญญาได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดต่อ กบข. ที่ GPF Contact Center โทร. 1179 หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunit

สินเชื่อสวัสดิการ สู้ภัยโควิด

ท่านใดที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ผ่านแอป กบข. My GPF Application และ ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสินที่นี่ www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าที่ ธนาคารออมสิน ติดต่อกลับสมาชิกตามลำดับคิวที่แจ้งความประสงค์

ที่มา : ธนาคารออมสิน