ออมสิน ให้ยืม 50,000 บาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ รายละเอียดที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  มีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึง 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้คนค้ำ แต่ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หลักประกันเงินกู้เป็นผู้ค้ำแทนให้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่คงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน การชำระเงินกู้คืนอยู่ในระยะเวลา 3 – 5 ปี  สินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวนี้ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่มพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถขอวงเงินกู้ได้ทุกอาชีพ คุณสมบัติและเอกสารที่่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อตัวนี้มีอะไรบ้าง เรามาอ่านเพิ่มเติมด้านล่างต่อกันเลยครับ.

 
 

คุณสมบัติของผู้กู้ คือ

1. เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ​ หรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจน
2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แล้วเมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปี
3. ผู้ขอกู้ ต้องมีการประกอบอาชีพที่ชัดเจน
4. มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการของเงินกู้

 
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3. เอกสารแสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย ถ้ามี
4. รูปถ่ายสถานที่ ที่ประกอบอาชีพณ.ปันจุบัน

วงเงินกู้สูงสุด

• 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

• อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืน เงินกู้

 
 

• ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

• ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกัน เงินกู้

ค่าธรรมเนียมของสินเชื่อ

• ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์ Call Center 1115 โทรศัพท์  0-2299-8000 หรือติดต่อ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลจาก  ธนาคารออมสิน.

เรียบเรียงโดย: วาไรตี้มาย.

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม.