เช็คสิทธิ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40 เช็ควันรับเงินเยียวยา ที่นี่

สวัสดีครับ วันนี้ยังคงเกาะติดสภานการณ์เรื่อง เงินเยียวยา แรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง www.sso.go.th

ล่าสุด ได้มีการสอบถามกันมามากว่า ส่วนของผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และ มาตรา 40 (ม.40) จะได้รับ “เงินเยียวยาโควิด” เมื่อไหร่  โดยวันนี้ได้มีคำตอบจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ดังต่อไปนี้ครับ.

 
 

การจ่ายเงินเยียวยา มาตรา 33

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 64 นี้ จะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์  ให้กับลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ สำหรับลูกจ้าง มาตรา 33 และ ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัด ที่ได้ประกาศเพิ่มเติมไปนั้น จะดำเนินการโอนเงินภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ต่อไป

การจ่ายเงินเยียวยา มาตรา 39 และ มาตรา 40

โดยก่อนหน้านี้ทาง รมว.แรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า ให้กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 จะเริ่มต้นจาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย เงินกู้ กับ กระทรวงการคลัง จากนั้น จะมีการเสนอเรื่องเข้าในที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 64 ที่จะถึงนี้ เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ครม. แล้ว ก็จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ โอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนที่จะทำการจ่ายเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ที่ผูกกับบัตรประชาชน ซุึ้งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ประมาณวันที่ 20 สิงหาคม เป็นต้นไป. ซึ่งล่าสุดนี้ ได้รับคำตอบจากทาง “สำนักงานประกันสังคม” ว่า ตามประกาศล่าสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถตรวจสอบสถานะว่าเป็นผู้ประกันตน ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิสของ ประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 

ส่วนเรื่อง คุณสมบัติ “แรงงานอิสระ” หรือผู้ประกอบ “อาชีพอิสระ” ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
3. แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. ไม่เป็นลูกจ้าง ในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
5. ไม่เป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจ (ม.39)
6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ถือบัตรประจำตัว คนไม่มีสัญชาติไทย ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
8. ผู้พิการที่รู้สิทธิ ก็สมัครได้

ผู้ประกันตน สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือกด้วยกัน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

1. ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
2. ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
3. ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

 
 

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่มีจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  และ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้มีการปรับลดอัตราเงินสมทบ 40% เป็นเวลา 6 เดือน (1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65) เพื่อลดการจ่ายเงินสมทบจากเดิม สำหรับ ประกันสังคมมาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ดังนี้คือ

1. จากเดิม 70 บาท, ลดเงินที่ต้องจ่ายเหลือ 42 บาท.100 บาท
2. จากเดิม 100 บาท ลดเงินที่ต้องจ่ายเหลือ 60 บาท.
3. จากเดิม 300 บาท ลดเงินที่ต้องจ่ายเหลือ

ตรวจสอบสิทธิ ที่นี่ คลิก

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำให้ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน และ นายจ้างบุคคลธรรมดา ใช้พร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ทุกธนาคาร.

ข้อมูลจาก – สำนักงานประกันสังคม

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม.