เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold วงเงิน 1 แสน แก้หนี้นอกระบบ ธ.ก.ส. เช็กได้ที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold วงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 100,000 บาท ชำระเงินกุ้คืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR เพื่อเสริมสภาพคล่องในการลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน ให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ. ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถกู้ยืมได้ รายละเอียดมีดังนี้..

 
 

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึง สินเชื่อเงินด่วนลูกค้าชั้นดี A-Cash Gold สินเชื่อเงินให้กู้ยืมตัวใหม่ ที่ทาง ธ.ก.ส. ออกมาเพื่อช่วยขยายโอกาส ให้เกษตกรในทะเบียนเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี มีการบริหารจัดการได้ มีหลักประกันจำนองไว้กับธนาคารอยู่แล้ว สามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินด่วน ที่มีต้นทุนต่ำ ให้มีเงินหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่อง ได้เร็ว ป้องกันก่อหนี้ภายนอกระบบ

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold

โดยมีวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และการประเมินศักยภาพ นอกจากการเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้า ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นประการท้ายๆ ของการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปี 2565 นี้

 
 

ธ.ก.ส. ยังเดินหน้าสร้างต้นทุนความรู้ซึ่งเป็นต้นทางปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรลูกค้าด้วย ทั้งการเติมปัญญา แผนธุรกิจ การจัดการ การผลิต การตลาด จัดการข้อมูลสำคัญ ข้อมูลการจัดการฟาร์มการทำบัญชีต้นทุนฟาร์มต่างๆ ที่พบเกษตรกรส่วนใหญ่ละเลยเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลประกอบ เมื่อถึงเวลาทำให้มี่ความเสี่ยง ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเติมปัญญาโดยมีต้นแบบทั้งแบบที่ประสบความสำเร็จ และแบบที่ล้มเหลวให้เกษตรก็ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้.

สำหรับเงื่อนไขการขอกู้ สินเชื่อ A-Cash Gold

– ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี

– มีวงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

 
 

ระยะเวลากำหนดการชำระ

-ชำระเงินกู้คืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา

หลักประกัน

– ลูกค้าสามารถใช้หลักประกัน ที่จดทะเบียนจำนองได้ ไม่เกินร้อยละ 95

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold

ท่านใดสนใจสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02 555 0555

ขอบคุณที่มา : ธกส BAAC Thailand