เมืองไทยแคปปิตอล เปิดลงทะเบียน ใช้บิลไฟฟ้า กู้ยืมได้ 5,000 ไม่เช็คบูโร เช็คเลย

สินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ออกสินเชื่อเงินด่วน ให้กู้ได้ทุกอาชีพ ด้วยการนำบิลค่าไฟฟ้า มาขอกู้ โดยมีวงเงินกู้สูงสุด 5,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันเอกสารประกอบขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืมน้อยมาก ผ่อนนาน ดอกเบี้ย 1.14% หากชำระดี ภายใน 4-6 เดือน สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ เพียงเข้าเกณฑ์ดังนี้..

รายละเอียดสินเชื่อ

 




 

1. ต้องมีอายุ 20-60 ปี
2. กู้ได้ทุกอาชีพ
3. ไม่เช็คเครดิตบูโร
4. วงเงินกู้ เริ่มต้น 5,000 บาท
5. ดอกเบี้ย 1.14% ต่อเดือน (แบบลดต้นลดดอก)
6. ผ่อนชำระตั้งแต่ 10-24 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้มีดังนี้.

– อาชีพอิสระ

1. บัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 3 เดือน และ ต้องมีเงินในบัญชี 500 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 3 เดือน
4. บิลค่าไฟ และ ใบเสร็จค่าไฟเดือนล่าสุด ยอด 300 บาทขึ้นไป และ ไม่มียอดค้างชำระ

หมายเหตุ : ถ้าชื่อผู้กู้ไม่ตรงกับชื่อในบิลค่าไฟ อาจจะต้องใช้สำเนาบัตประชาชนหรือสำเนาทะเบียนเจ้าของบิลค่าไฟแนบไปด้วย

 




 

– พนักงานประจำ

1. หนังสือรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือน
3. บัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. บัตรพนักงาน
6. บิลค่าไฟและใบเสร็จค่าไฟเดือนล่าสุด ยอด 300 บาทขึ้นไปและไม่ค้างชำระ

หมายเหตุ : ถ้าชื่อผู้กู้ไม่ตรงกับชื่อในบิลค่าไฟ อาจจะต้องใช้สำเนาบัตประชาชนหรือสำเนาทะเบียนเจ้าของบิลค่าไฟแนบไปด้วย

 




 

– หลังจากยื่นเอกสารแล้ว จะทราบผลภายในวันนั้น ถ้าผ่านการอนุมัติสินเชื่อเงินให้กู้ยืม จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 5 บาท ส่วนประกันชีวิตจะทำหรือไม่ทำก็ได้

– หลังจากผ่อนชำระแล้ว ถ้าผ่อนชำระตรงเวลา 3-5 งวด หรือ ครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำไว้ สามรถขอเพิ่มวงเงินได้อีก

ท่านใดสนใจสามารถเดินทางไปขอกู้สินเชื่อ ได้ที่สาขา บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล ทุกสาขาทั้วประเทศ

ข้อมูลสินเชื่ออื่นๆ : เมืองไทยแคปปิตอล