แจ้งเงื่อนไข “ธนาคารกรุงเทพ”ให้ยืม 150,000 ผ่อน 4 พัน ไม่ต้องค้ำ เช็กเลนที่นี่!

อีก 1 ช่องทางตัวเลือกในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงิน ซึ่งในวันนี้ทาง ธนาคารกรุงเทพ ได้เปิดลงทะเบียนเงินให้กู้ยืมด้วย สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เงินกู้อเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินไปปรับสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน โดยมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท  ชำระเงินกู้คืนนานสูงสุด 60 เดือน สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดโดยรวมมีดังนี้..

 
 

จุดเด่น สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

1. วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำ ต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที
2. สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
3. ผ่อนสบาย แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน หรือ เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และ ชำระคืนด้วยยอดเงินเท่า ๆ กันทุกเดือน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อมีดังนี้

1. บุคคลสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
2. เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และ ทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
3. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารใช้ประกอบการขอสินเชื่อมีดังนี้

 
 

1. บัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
4. สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงิน สินเชื่อบัวหลวงสุขใจที่ได้รับการอนุมัติ เข้าบัญชี

หากท่านขอยืมเงินกู้และการผ่อนชำระ คือ

– หากยืม 15,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 60 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 500 บาท
– หากยืม 50,000 บาท ผ่อนคืน 60 เดือน ก็เพียงเดือนละ 1,400 บาท
– แต่ถ้ากู้ที่ 150,000 บาท ที่ต้องจ่ายก็ 4,000 บาทต่อเดือน เท่านั้น

 
 

ค่าธรรมเนียม

1. ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ
2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
3. ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
4. ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

อัตราดอกเบี้ย

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 30,000 (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 23%
2. วงเงินกู้ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 21%
3. วงเงินกู้ ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 20%
4. วงเงินกู้ ตั้งแต่ 200,001 – 300,000  (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 18%
5. วงเงินกู้ ตั้งแต่ 300,001 – 1,000,000  (บาท) อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติ (ต่อปี) 16%

ท่านใดสนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี้  หรือเข้าไปที่สาขาธนาคารใกล้บ้าน หรือ บัวหลวงโฟน 1333

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ