โครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ช่วยแก้หนี้เสีย ผ่อนนานถึง 10 ปี เข้าร่วมที่นี่!

วันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับลูกหนี้ ที่มีหนี้ไม่ว่าจะเป็น หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารพาณิชย์และ ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) โดยทางโครงการ“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ให้คนที่เป็น NPL นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการฯ เนื่องจากจะได้รับดอกเบี้ยต่ำเป็นอัตราเดียว (Single Rate) เพียง 5% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้นานสูงสุดถึง 10 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้..

 
 

ด้านนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย กล่าวเปิดเผยว่า SAM พร้อมที่จะดำเนินการ ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีสถานะเป็น NPL จากเดิม วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็น ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อขยายความช่วยเหลือ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ ที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อเงินให้กู้ยืมส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)

โครงการ“คลินิกแก้หนี้ by SAM”

โดยลูกหนี้ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป การปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สมัครเข้าโครงการฯ เนื่องจากจะได้รับดอกเบี้ยต่ำ เป็นอัตราเดียว (Single Rate) เพียง 5% ต่อปี และระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้คืนนานสูงสุดถึง 10 ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดโครงการ คลินิกแก้หนี้ จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการสะสมทั้งสิ้นจำนวน 26,701 ราย หรือคิดเป็น 80,844 บัญชี ภาระหนี้เงินต้น 6,120 ล้านบาท โดยเฉลี่ยลูกหนี้ 1 ราย มีเจ้าหนี้ 2 ราย และมีค่าเฉลี่ยเงินต้นคงเหลือ 233,457 บาท ในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ในช่วงปี 2563-2564 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 20,425 ราย หรือคิดเป็น 60,356 บัญชี

 
 

คุณสมบัติผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
2. มีอายุไม่เกิน 70 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อนชำระ)
3. มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เป็นหนี้เสียก่อน 1 เมษายน 2565

เอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารรายงานเครดิตบูโร
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ)

เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว”

ขั้นตอน การเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 
 

– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
– รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
– เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)

กรณีพนักงานประจำ

– สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน

กรณีอาชีพอิสระ

– รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)

ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ที่นี่ คลิก  www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่Call Center 1443 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-19:00 น. หรือที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ