ไทยพาณิชย์ ช่วยเหลือ คนมีหนี้นอกระบบ ให้ยืม 20,000 ไม่ใช้คนค้ำประกัน เช็กเลย!!

สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ให้บริการโอนยอดหนี้ ของบัตรเครดิตอื่น ๆ หรือ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ มาไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะตัดจบหนี้ผ่อนหนัก แล้วมาผ่อนสบาย ๆในอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ ที่น้อยลง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน สามารถรับเงินสดเข้าบัญธนาคาร พร้อมวง เงินกู้ สูงสุด 20,000 – 5,000,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และ สูงสุด ไม่เกิน 72 เดือน และ ยังสะดวกสบายกับหลายช่องทางในการผ่อนชำระ อ่านเพิ่มเติมด้านล่างครับ.

 
 

จุดเด่นการขอสินเชื่อ

  • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุด ไม่เกิน 72 เดือน

  • โอนเงินเข้าบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้วงเงิน และ จัดการเงินกู้
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

เงื่อนไขบริการ ไทยพาณิชย์ สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer

(1.) ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

(2.) รายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

(3.) มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

 
 

เอกสารยืนยันตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบ สำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย

เอกสารแสดงรายได้

(1.) สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก ย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

(2.) สำเนาหนังสือจ ดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

บัญชีเงินฝาก

– สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร ที่ต้องการจะโอนเงินเข้า

 
 

เอกสารสินเชื่อ สถาบันการเงินอื่น

– สำเนาใบแจ้งยอดหนี้บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลสถาบันการเงินอื่น ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

– สำหรับสินเชื่อ เพื่อรวมหนี้ Speedy Loan Balance Transfer

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-7777777 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน.

ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิก

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม.