เมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อเพื่อชาวบ้าน ให้ยืม 3,000 – 20,000 รายละเอียดที่นี่

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล นั้นถือว่าเป็นสถาบันการเงิน ที่เชื่อถือได้ และยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเขตในเมืองหรือนอกเมือง เพื่อเปิดโอกาศให้เหล่าชาวบ้านผู้หาชาวกินค่ำสามารถเข้าถึง สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ได้อย่างทั่วถึง เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน หรือ นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน สามารถผ่อนได้นานสูงสุด ที่ 36 เดือน คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งสินเชื่อเงินกู้ตัวนี้เป็น “สินเชื่อส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นการให้แก่บุคคลธรรมดาทั้วไป โดยมีวงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 10 – 36 เดือน รายละเอียดมีดังนี้

จุดหลักๆสินเชื่อ เมืองไทย แคปปิตอล

 
 

1. กู้ได้ทุกอาชีพ
2. ไม่ใช้ผู้คำประกัน
3. รับเงินเต็มจำนวน
4. ดอกเบี้ยถูก
5. รับเงินทันที
6. ปิดก่อนกำหนดลดดอกเบี้ยให้

เอกสารใช้สมัครสินเชื่อ สำหรับลูกค้าเก่าบริษัท

 
 

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

วงเงินกู้ที่อนุมัติ / ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท

การชำระเงินกู้คืน / มีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้คืน 10 – 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย / คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาวงเงินกู้สินเชื่อ

 
 

– หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และ ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง
– หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โทร. 02 483 8888

ที่มา : เมืองไทยแคปปิตอล จำกัก มหาชน

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม